Algemene Voorwaarden – LOKO! Sieraden

Artikel 1. Definities
1.1. LOKO! Sieraden. Eenmanszaak handelend onder de naam LOKO! Sieraden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 58615512.
1.2. Dienst: LOKO! Sieraden is een online winkel met eigentijdse, handgemaakte sieraden voor een mooie prijs.
1.3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met LOKO! Sieraden een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van de dienst.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen LOKO! Sieraden en de klant op grond waarvan LOKO! Sieraden diensten verleend.
1.5. Website/webwinkel: de website (LOKO! Sieraden) www.lokosieraden.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2. Door het maken van een bestelling geeft de klant aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door LOKO! Sieraden. LOKO! Sieraden is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant gecommuniceerd.

Artikel 4. Artikelen
4.1. De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. De kleur van de geleverde artikelen kunnen afwijken van deze afbeeldingen.
4.2. Indien het laatste exemplaar van een artikel verkocht is, kan het zijn dat dit nog niet op de site verwerkt is. Hierover ontvangt de klant zo spoedig mogelijk per e-mail bericht.

Artikel 5. Prijzen
5.1. Tenzij op www.lokosieraden.nl anders is vermeld, zijn alle prijzen in euro’s en inclusief BTW. LOKO! Sieraden kan haar prijzen ten alle tijden aanpassen.
5.2. LOKO! Sieraden rekent verzendkosten voor verzending binnen Nederland en naar het buitenland.
5.3. Alle prijzen op www.lokosieraden.nl zijn onder voorbehoud van typfouten of onrechtmatige prijsinformatie. Voor de gevolgen van kennelijke typfouten of onrechtmatige prijsinformatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6. Betalingen
6.1. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail.
6.2. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en dient binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan. Na ontvangst van de volledige betaling zullen de bestelde artikelen worden verzonden.
6.3. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van LOKO! Sieraden.
6.4. Indien de betaling niet binnen 7 dagen na orderdatum is ontvangen, gaat het bestelde artikel terug in de verkoop.

Artikel 7. Levering
7.1. LOKO! Sieraden streeft er naar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is LOKO! Sieraden echter niet verplicht.
7.2. De uiterste verzendtermijn is 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover vertraging niet aan LOKO! Sieraden kan worden toegerekend. Verzending van de gemaakte bestelling wordt per e-mail aan de klant bevestigd.
7.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de klant hierover zo spoedig mogelijk bericht.
7.4. Bestellingen worden verzonden naar de door de klant opgegeven adresgegevens. Indien de gegevens niet goed doorgegeven zijn door de klant, is LOKO! Sieraden niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen.
7.5. Indien de opgestuurde artikelen zoek raken tijdens het bezorgproces, kan LOKO! Sieraden hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. LOKO! Sieraden blijft volledig eigenaar van de bestelde artikelen tot het moment dat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Artikel 9. Ruilen of retourneren
9.1. Indien goederen geretourneerd dienen te worden, dient dit per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan LOKO! Sieraden.
9.2. De kosten van de retourzending zijn ten laste van de klant. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van de retournering.
9.3. Voor retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:
a. Het retourneren van bestelde artikelen kan tot 7 dagen nadat de bestelling door de klant in ontvangst is genomen. Na deze termijn kan er niet meer geretourneerd worden en is de koop definitief.
b. De bestelde artikelen dienen in originele staat te verkeren. Dat wil zeggen ongedragen
en indien verpakt, in de originele verpakking retour zenden.
9.4. Vanwege hygiënische redenen is het retourneren van oorbellen niet mogelijk.
9.5. Bij retourzendingen zal het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 30 dagen aan de klant overgemaakt worden.

Artikel 10. Garantie
10.1. LOKO! Sieraden garandeert dat de bestelling in goede staat wordt verzonden en dat aan de verzending van de bestelde artikelen veel zorg wordt besteed.
10.2. De klant heeft 1 maand garantie op onderdelen en sluitingen van de bestelde artikelen, ingaand vanaf de dag van de orderbevestiging. Met uitzondering van:
a. Natuurlijke slijtage van gebruikte materialen.
b. Verkleuring van metaal, waxkoord of stenen door het gebruik van water, parfum, cosmetica en/of haarlak.
c. Breuken en/of beschadigingen ontstaan door toedoen van de klant, bijvoorbeeld door het laten vallen van de artikelen.
10.3. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer de klant of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Indien het door LOKO! Sieraden geleverde artikel een gebrek vertoont, dan is de aansprakelijkheid van LOKO! Sieraden jegens de klant beperkt tot hetgeen is bepaald door de garantievoorwaarden. De aansprakelijkheid van LOKO! Sieraden voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot de aankoopprijs van het gebrekkige artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LOKO! Sieraden.

Artikel 12. Copyright
12.1. Op alle teksten en afbeeldingen gebruikt op de website van LOKO! Sieraden berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van LOKO! Sieraden informatie, foto’s, teksten en andere bronnen van de website te kopiëren of op andere wijze te verspreiden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.